Fleksboliger

Boligejere og potentielle købere kan ansøge deres kommune om en fleksboligtilladelse, så en helårsbolig midlertidigt kan benyttes som ferie- og fritidsbolig, og anvendelsen til helårsbeboelse sidenhen kan genoptages.

  • Opdateret 2. marts 2021

Fleksboligordningen

Fleksboligordningen har til formål at øge væksten i landdistrikterne, modvirke affolkning og forfald af boliger og samtidig fremme omsætteligheden af boliger i landdistrikterne.

Fleksboligordningen giver kommunerne mulighed for at meddele en fleksboligtilladelse til, at en helårsbeboelse kan anvendes som en ferie- og fritidsbolig, med en senere umiddelbar ret til at genoptage anvendelsen som helårsbeboelse uden landzonetilladelse. I modsætning til en egentlig ferie- og fritidsbolig bliver det med en fleksbolig nemt for ejeren at flytte permanent ind i huset, hvis man på et tidspunkt får lyst til det.

Det er op til den enkelte kommune at fastlægge de nærmere retningslinjer for ordningens anvendelse inden for rammerne af boligreguleringslovens § 50, stk. 1 og planlovens § 41a. Det er ligeledes kommunens ansvar at påse, at ordningen benyttes med respekt for anden lovgivning, herunder f.eks. planlovens øvrige bestemmelser og sommerhusloven.

Fleksboligordningen indeholder desuden en mulighed for, at kommunen kan meddele et bindende forhåndstilsagn om fleksboligtilladelse til en anden person end boligens aktuelle ejere. Denne mulighed er særligt anvendelig i forbindelse med handler, hvor der er et ønske om at fremme boligens omsættelighed ved at udvide boligens anvendelsesmuligheder.

Sommerhuslovens regler om udlejning gælder også fleksboliger. Det betyder, at fleksboliger, der anvendes som ferie- og fritidsbolig, gerne må udlejes under forudsætning af, at ferieboligens ejere har et reelt eget brug af ferieboligen, og at udlejningen ikke får en mere professionel (erhvervsmæssig) karakter.