Folkeregisteradresse

  • Opdateret 21. januar 2019

Spørgsmål

Hejsa.

Vi har solgt hus og har lejet et sommerhus, indtil vi finder et hus selv.

Kan vi flytte vores folkeregisteradresse til sommerhuset, uden at ejerne får problemer, eller hvordan kan man flytte sin adresse midlertidigt?

Hvad gør de ”hjemløse” mon?

Vi lejer sommerhuset fra 1. marts og x antal måneder frem.

På forhånd tak.

Svar

Kære spørger,

Det er ikke til at sige, om I kan flytte jeres adresse til sommerhuset, uden at udlejer får problemer. Det afhænger af, om kommunen opdager, at I har tilmeldt jer folkeregisteret på sommerhusets adresse. Nogle kommuner vil måske opdage det, andre ikke. Hvis kommunen opdager det, kan jeres udlejer få et påbud om, at bringe forholdene i orden, hvilket indebærer, at I skal flytte.

Man skal registrere sig på den adresse, hvor man reelt opholder sig, også selv om det kun er for en kort periode. Der er således ingen mulighed for at få en anden midlertidig adresse, så længe i bor i sommerhuset. I modsat fald vil det være en overtrædelse af reglerne.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten