Forældelse

  • Opdateret 9. september 2019

Spørgsmål

Vi købte vort hus for 16 år siden, et hus fra 1981, hvor vi nu er i gang med udskiftning af taget. Undervejs i arbejdet har vores tømrer foreslået, at vi får lagt noget mere isolering på loftet, da der pt kun er 100 mm. I den gamle energirapporter, der blev lavet, fremgår det, at der er 200 mm på loftet. Har vi en sag i forhold ingeniørfirmaet, der lavede rapporten, eller er sagen forældet?

Svar

Kære spørger

Sagen er desværre forældet. Forældelse indtræder absolut, når der er forløbet 10 år fra købet. Der er dermed intet, I kan stille op i forhold til ingeniørfirmaet.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten