Forældrekøb: Har barn ret til SU selvom han ikke betaler husleje eller noget andet?

  • Opdateret 2. juli 2021

Spørgsmål

Min kone og jeg har købt bolig nr. 2, som vores søn skal bo i under sin videregående uddannelse.

Spørgsmålet er så, kan vores søn få udeboende SU i huset, med 0 kr. i husleje, og vi forældre har folkeregisteradresse i bolig nr. 1 ?

Eller skal vi hele turen igennem med lejekontrakt, skat af lejeindtægt, boligstøtte m.v.

Svar

Kære Spørger

For at blive betragtet som udeboende, ifølge SU-lovgivningen, lægges blandt andet vægt på, om den uddannelsessøgende har faktisk og reel udgift til egen bolig.

Hvis I som forældre ejer den bolig, som jeres søn skal bebo, og hvis I afholder boligudgifterne, vil jeg ikke mene, at han kan betragtes som udeboende.

Skal han betragtes som udeboende, er det efter min opfattelse nødvendigt, at I etablerer et lejeforhold med jeres søn, således at han betaler en reel husleje til jer.

I skal således ”hele turen igennem”

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø