Force majeure

  • Opdateret 23. marts 2020

Spørgsmål

Hej

Jeg er ved at sælge mit hus, hvor der er en del, der skal smides ud fra selve grunden inden overtagelse her den 31/3-2020, men grundet corona er genbrugspladsen lukket ned for private.

Hvad gør jeg med, det der ligger på grunden, og jeg skulle have smidt ud, som jeg nu ikke kan komme af med?

Kan den gå ind under force majeure sådan, at det er køber der skal skille sig af med det?

Svar

Kære Spørger

Jeg vil mene, at der er tale om en force majeure-situation. Lukningen af genbrugspladser indebærer, at du ikke kan opfylde aftalen med køber i rette tid. Med andre ord bliver du forsinket.

På baggrund af force majeure kan køber dog ikke påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser som eksempelvis betaling af erstatning af udgifter til bortskaffelse. Dog vil du formentlig have pligt til at sørge for, at køber i videst muligt omfang kan tage ejendommen uhindret i brug på overtagelsesdagen, og du vil have pligt til at rømme ejendommen, så snart genbrugspladsen er genåbnet, og du har mulighed for at opfylde din del af aftalen.

En betingelse for, at du kan påberåbe dig force majeure, er, at du underretter køber, så snart det står dig klart, at du er forhindret i at opfylde aftalen rettidigt.

Jeg vil anbefale dig, at du straks kontakter køber og forsøger at finde løsning, der kan passe jer begge. Det kunne f.eks. være, at du placerer alle effekter, der skal smides ud, på et hjørne af grunden, og at du kører dem bort, så snart genbrugspladsen åbner igen.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten