Fordeling af provenuet ved skilsmisse

  • Opdateret 25. oktober 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Jeg erhvervede i 2011 en ejendom i Ebeltoft ifm. ægteskab.

Vi er skilt pr. 1. september i år efter fælles beslutning som resultat af flere års dysfunktion i ægteskabet. Skødet angiver et ejerskab af huset på 50/50.

Undertegnede har i alle år betalt samtlige renteudgifter til realkredit samt alle faste forbrugsudgifter og løbende udgifter til fornyelser og vedligehold.

Det er sket af “frivillighedens vej“, at jeg har betalt jf. ovennævnte, da de økonomiske forskelle var mærkbare.

I den nuværende situation, hvor det kniber med at udvise overdreven sympati for modparten, vil jeg forhøre mig om det er muligt at komme igennem med en anden fordeling af provenuet, f.eks. en 45/55 model for at kompensere mig i den aktuelle sag.

Svar

Kære Spørger

Desværre nej.

Den eneste vej er at aftale en anden fordeling med din forhenværende hustru.

De ydelser, som du har erlagt under ægteskabet, vil ikke kunne kræves refunderet, da det betragtes som bidrag til familiens underhold.

Jeg lægger til grund, at der ikke er særeje i jeres ægteskab. Er der særeje, kan situationen være anderledes.

Det afhænger i givet fald af ægtepagtens nærmere udformning.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Danske BOLIGadvokater, Kgs. Lyngby