Fordeling af udgift til vinduesrenovering

  • Opdateret 16. marts 2020

Spørgsmål

Hej

Vi er en ejerforening med 170 lejligheder, hvoraf 15 er nyetablerede taglejligheder på 5. sal fra 2016.

Foreningen står nu overfor en vinduesudskiftning i lejlighederne fra stuen til 4. sal.

I henhold til foreningens vedtægter skal udgiften fordeles på alle lejligheder efter fordelingstal, men er det ok, at lejlighederne på 5. sal skal betale andel efter fordelingstal givet de har finansieret nye vinduer i 2016 i deres lejligheder og ikke skal have skiftet vinduer i denne omgang?

Svar

Kære Spørger

Jeg antager, at da der blev etableret lejligheder på 5. sal, så blev fordelingstallet i ejerforeningen ligeledes ændret.

Udgangspunktet er, at hvis det fremgår af ejerforeningens vedtægter, at ejerforeningens vedligeholdelsesudgifter skal fordeles på alle lejligheder efter fordelingstal, så skal ejerne af lejlighederne på 5. sal ligeledes bære en del af udgiften til udskiftning af vinduer, uanset at deres vinduer ikke skal udskiftes.

Dette fordi de er en del af ejerforeningen, og at ejerforeningen, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ejerforeningens vedtægter, har den udvendige vedligeholdelsespligt på lejlighederne (facaden - og herunder vinduerne), der betragtes som fællesareal.

Det har i den forbindelse ingen betydning, at ejerne af lejligheder på 5. sal selv har betalt for udskiftningen(etableringen) af vinduer i deres lejligheder.

Jeg skal dog samtidig oplyse, at ovenstående er med forbehold for de præcise formuleringer i ejerforeningens vedtægter.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten