Fordelingstal

  • Opdateret 15. februar 2019

Spørgsmål

Må vi selv beregne fordelingstal i en ejendom med ejerlejligheder?

Svar

Kære Spørger

Ja, i princippet hvis I står foran en opdeling/udstykning eller kan blive enige om rimelige fordelingstal.

Men praksis er sædvanligvis at beregne fordelingstal efter bolig m2. Hvis nogle har større arealer af anden type kan det begrunde en afvigelse.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten