Forkert oplyst skel

  • Opdateret 29. oktober 2020

Spørgsmål

Hej Danske BOLIGadvokater

Vi har købt et sommerhus med udsigt til vandet.

Sælger og ejendomsmægler viste os, hvor skelpæle var placeret. Disse er placeret, så vi har udsigt til vandet.

Naboerne fortæller os efter købet, at skel er forkert oplyst, og vi derfor ikke har den del af grund, som giver os udsigt til vandet, men denne udsigt tilhører nabogrunden, hvilket forringer vores pris på huset.

Hvordan stå vi i sådan en sag, og er det lovligt at oplyse forkert ved salg?

Kan vi gøre hævd eller kræve erstatning på den manglende del, som forringer værdi på vores sommerhus?

Svar

Kære Spørger

Det tyder på, at du har fået bevidst urigtige oplysninger fra sælger eller mægler.

Er det situationen, har du krav på erstatning for det tab, du har lidt.

Tabet vil være  forskellen på ejendommens værdi med skel som forvist og det korrekte skel. Er der tale om en væsentlig værdiforskel, vil du tillige have mulighed for at ophæve handlen og kræve købesummen tilbage med tillæg af dine omkostninger.

Jeg vil anbefale, at du straks kontakter advokat og får vedkommende til at rådgive  og hjælpe dig.

Det er vigtigt, at du reklamerer hurtigt over det konstaterede, da du eller kan komme til at miste dit krav.

Jeg anbefaler også, at du straks skriver om forholdet til ejendomsmægleren og forbeholde dig din retsstilling til forholdende er belyst fyldestgørende i marken. Herefter kan du kontakte advokat.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Dennis Holm Pedersen
Rådgivning ved køb eller salg andelsbolig, hus, lejlighed eller anden fast ejendom samt testamente og ægtepagter.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten