Forkert tinglyst fordelingstal

  • Opdateret 19. februar 2020

Spørgsmål

Hej Danske BOLIGadvokater

Jeg er i bestyrelsen for en ejerforening (ejerlejligheder) der benytter fordelingstal (=m2 beboelse) til fordeling af fællesudgifter.

Vi er en ny bestyrelse der har erfaret, at der i 1995 er tinglyst et forkert fordelingstal på 2 lejligheder,  fordelingstallet er under halvdelen af m2 beboelse.

Hvilke retlige muligheder har vi for at ændre fordelingstallet så det bliver retvisende?

Svar

Kære spørger

Det kan desværre blive meget vanskeligt.

Kun hvis de 2 berørte ejere frivilligt går med til at ændre vedtægterne, ellers hvis vedtægterne i sig selv indebærer en hjemmel til at man efterfølgende kan korrigere fordelingstal, vil det være muligt.

I bør rådføre jer med en boligadvokat.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten