Forkøbsret

  • Opdateret 11. juni 2020

Spørgsmål

Hvor lang tidfrist har en lejer med forkøbsret til at meddele, om vedkommende ønsker at gøre brug af forkøbsretten, når man har en køber til sin ejendom?

Hvordan er reglerne ved henholdsvis et bud over og et bud under den pris, der er fastsat ved indgåelse af lejekontrakt?

Svar

Kære Spørger

Jeg går ud fra, at du taler om den situation, at ejer af ejendommen ønsker at sælge den, og derfor i henhold til lejeloven skal tilbyde lejerne at de kan købe ejendommen på andels basis.

I så fald er ejer bundet af sit tilbud over for lejerne i 10 uger,- hvor juli måned ikke tæller med

Tilbuddet, der gives fra ejer, er baseret på, hvad der dokumenteret er givet tilbud på fra 3- mands side.

Jeres acceptfrist er med andre ord de 10 uger på det tilbudte beløb.

Beløbet kan ikke forhøjes i acceptfristen.

Ejer er naturligvis velkommen til at nedsætte prisen overfor jer,- men det er vel næppe tænkelig.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Dennis Holm Pedersen
Rådgivning ved køb eller salg andelsbolig, hus, lejlighed eller anden fast ejendom samt testamente og ægtepagter.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten