Forskel i kontingent

  • Opdateret 7. maj 2021

Spørgsmål

Vi er en lille sommerhus grundejerforening, hvor vedligeholdelse af vej sker på frivillig basis.

Enkelte huse udlejes ofte, hvilket medfører at hastighedsgrænser ikke overholdes og medfører et markant øget behov for vedligeholdelse af vej.

Vil det være lovligt at opkræve øget kontingent til ejere der udlejer deres sommerhus?

Svar

Kære Spørger

Foreningsretligt kan man ikke stille nogen dårligere end andre medlemmer.

I al fald kræver det at de er indforstået med det og det er de nok ikke.

Så svaret er nej, med mindre vedtægterne indeholder et særligt hjemmels grundlag.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby