Fremleje

  • Opdateret 28. august 2019

Spørgsmål

Hejsa. Et nærtstående familiemedlem har købt en lille skøn andelsbolig i en sund forening. Nu opstår der det problem, at vi ikke helt forstår, hvad "fremleje" betyder. "Lejeren må ikke uden bestyrelsens skriftlige samtykke overlade brugen eller nogen del deraf til andre end medlemmer af hustanden, hvad enten det sker mod eller uden vederlag til lejeren”. Betyder det, at man f.eks. ikke må bo der sammen med en ven eller veninde?  Betyder fremleje ikke, at man ikke selv bor der?

Tak for svaret på forhånd

Svar

Kære Spørger,

Den fra lejekontrakten citerede passus er ganske sædvanlig og dækker over det vilkår, at en udlejer vil sikre sig, at den der bebor lejemålet også er den der fremgår af lejekontrakten. Som det imidlertid fremgår af formuleringen, må "medlemmer af hustanden" gerne bebo lejemålet uanset de ikke fremgår af selve lejekontrakten. Medlemmer af hustanden vil i den forbindelse være hustru, børn, samlevende eller lignende. Derimod vil "ven eller veninde" ikke kunne betragtes at være en del af "hustanden", hvorfor man i det tilfælde må anmode om samtykke til at vedkommende kan flytte ind.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten