Fremleje af lejlighed

  • Opdateret 1. maj 2020

Spørgsmål

Hej

Jeg har fået lejlighed i et nybyggeri med høj husleje og har været nødsaget til at takke ja til det, da jeg ellers står uden lejlighed en måned, efter jeg føder mit andet barn.

Vi har nu fundet en ny lejlighed med min kæreste, og det er kun mig der står på kontrakten til den bolig vi får i nybyggeriet og jeg skal minimum være bosat der i 1 år, før jeg kan opsige boligen.

Hvis min kæreste overtager den nye bolig, må han så godt fremleje den, da han så skal bo sammen med mig og have folkeregisteradresse hos mig?

Altså er det tilladt at have en bolig som han fremlejer for så at bo et andet sted med sin familie? I så fald hvor lang tid er dette tilladt?

Svar

Kære Spørger

Som lejer har man som udgangspunkt mulighed for at fremleje hele lejemålet i op til 2 år, når betingelserne herfor er opfyldt. Der er tre betingelser, som alle skal være opfyldt:

1.  Lejemålet må alene udlejes til beboelse.
2.  Lejerens fravær fra lejligheden skal være midlertidigt, og grunden til at fremleje skal være saglig.
3.  Hele ejendommen skal som minimum have 13 beboelseslejligheder.

Udlejer har dog mulighed for at modsætte sig fremlejeforholdet.

På baggrund af de oplysninger, som du har givet i dit spørgsmål, er det min umiddelbare vurdering, at betingelse to ikke er opfyldt, hvorfor der ikke kan ske fremleje, som i ellers ønsker.

Konklusionen kan dog ændre sig, hvis der er oplysninger i sagen, som ikke fremgår af dit spørgsmål. Under alle omstændigheder kan du kontakte en boligadvokat, der vil kunne råde og vejlede dig i sagen.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten