Fremleje af lejlighed og flytning af folkeregisteradresse

  • Opdateret 13. marts 2020

Spørgsmål

Hej Danske BOLIGadvokater

Jeg lejer en lejlighed hos Aab men har mulighed for at bo gratis i en større lejlighed et par måneder.

Kan jeg fremleje Aab lejligheden og flytte min folkeregisteradresse de måneder, jeg låner den større lejlighed?

Svar

Kære Spørger

Du skal ansøge din udlejer om du må fremleje lejligheden, og forklare årsagen til, at du vil fremleje. Det skal du gøre mindst 14 dage inden du indgår en fremlejeaftale. Du har efter loven ret til at fremleje, når din "fravær" fra lejligheden er midlertidig og skyldes f.eks. studieophold, sygdom og lignende. Om denne ret også gælder, når årsagen til at du vil fremleje er, at du midlertidigt kan bo billigere et andet sted, er en konkret vurdering. Jeg mener dog at det er tvivlsomt.
Hvis du fremlejer lejligheden skal du være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser heraf.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing-Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten