Fritagelse for at betale skal ved ejerskifte (ejerlejlighed)

  • Opdateret 16. maj 2019

Spørgsmål

Min kammerat og jeg ejer 50/50 af en ejerlejlighed, og vi har begge boet i lejligheden i ca. 2 år, men vi har de seneste 10 år udlejet lejligheden. Da vi har boet i lejligheden, vil fortjenesten ved et evt. salg ikke være skattepligtigt.

Mit spørgsmål er nu, hvis min kone køber min kammerats andel, bliver hun så beskattet af sin del af fortjenesten ved et evt. salg af ejendommen ? ( Hun har ikke boet i lejligheden )

På forhånd tak for svar.

Svar

Kære spørger

En betingelse for, at man kan opnå skattefrihed af avancen ved salg af en ejendom, er, at den har tjent som bolig for ejeren. Din kone vil således blive skattepligtig af en eventuel fortjeneste ved et salg af lejligheden - hvis hun erhverver din vens anpart - da hun ikke på noget tidspunkt har anvendt lejligheden som bolig.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten