Fritstillet efter lejers opsigelse?

  • Opdateret 9. februar 2023

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Jeg har opsagt min lejer i ejerlejlighed efter gældende regler (1 års opsigelse), da jeg selv ønsker at benytte den, og udlejer har accepteret denne, ved ikke at påberåbe sig retten til at klage over opsigelsen.

Lejer har 5 mdr. efter min opsigelse selv opsagt sit lejemål, med 3 mdr. varsel.

Spørgsmålet er om, lejers opsigelse annullerer min opsigelse, således jeg er frit stillet, med henhold til genudlejning - salg - eller egen indflytning?

Svar

Kære Spørger

Hvis lejers egen opsigelse er sket uafhængigt af din opsigelse, så er du frit stillet.

Da jeg jo ikke kender lejers begrundelse for opsigelsen, kan jeg ikke komme det nærmere.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby