Fugtskader

  • Opdateret 11. oktober 2021

Spørgsmål

Vi har købt en lejlighed, som vi har overtaget d. 1/5-2021. Vi bor på 2th.

Der er sket en fugtskade i lejligheden på 4th. pga. en tørretumbler hos os på 2th. Tørretumbleren har aftræk gennem en lukket skorsten.

Den blev installeret før vi overtog lejligheden.

Der er ikke lavet tilstandsrapport, da det er en ejerlejlighed.

Sælgeren har skrevet under i købskontrakten, at der ikke er en ejerskifteforsikring.

Hvem hæfter for skaden?

Svar

Kære Spørger

Ved vurdering af, hvem der hæfter for skaden, må der foretages en samlet vurdering af omstændighederne.

Det er flere forhold, der kan være afgørende for, hvem der hæfter.

Det gælder eksempelvis, hvem der har installeret tørretumbleren, hvornår det er sket, om installationen er sket med foreningens tilladelse, om andre i foreningen har en tilsvarende installation, og om installationen opfylder byggeforskrifter/-standarder og i øvrigt er forsvarlig.

Det er derfor ikke muligt at give et klart svar på jeres spørgsmål.

Hvis det lægges til grund, at det er sælger eller en tidligere ejer, som har installeret tørretumbleren, og at installationen er sket uden tilladelse og i strid med byggeforskrifter, vil jeg mene, at det er mest sandsynligt, at I hæfter for skaden.

I vil dog formentlig have mulighed for at videreførekravet mod jeres sælger eller den person, som har installeret tørretumbleren.

Med venlig hilsen,

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø