Fuldmagt til ansøgning om byggetilladelse

  • Opdateret 21. januar 2021

Spørgsmål

Må en formand for en ejerforening udstede fuldmagt til ansøgning om byggetilladelse til opsætning af altaner uden at det konkrete projekt er fremlagt for og godkendt af bestyrelsen og generalforsamlingen?

Foreningens vedtægter foreskriver, at større ombygninger skal godkendes af generalforsamlingen med kvalificeret flertal.

Svar

Kære Spørger

Nej det går ud over det mandat, han har som formand.

Dette med mindre han har en konkret eller vedtægtsmæssig bemyndigelse, hvilket jeg forstår han ikke har.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Dennis Holm Pedersen
Rådgivning ved køb eller salg andelsbolig, hus, lejlighed eller anden fast ejendom samt testamente og ægtepagter.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten