Garderobeskabe

  • Opdateret 12. november 2019

Spørgsmål

Vi er flyttet ind i et nybygget hus per 1/12-2018.

I huset er der to værelser, hvor der er lavet et indhak til skab i hvert værelse. Indhakket er opgivet til at være 1500mm bredt i begge værelser - det efterlader lige præcis plads til et standard garderobeskab.

Problemet består i, at det ene indhak er 1495mm, mens det andet er 1530mm - dermed kan vi ikke få ens skabe, ej heller finde skabe, der udfylder indhakkene.

Hvad siger loven på området? Kan vi på nogen måde få bygherre til at kompensere?

Svar

Kære spørger

Udgangspunktet - medmindre entrepriseaftalen bestemmer andet - er,  at der er tale om en mangel (fejl), som entreprenøren hæfter for. Dette indebærer, at I kan kræve, at entreprenøren retter fejlen, hvilket jeg tænker er muligt uden den store ombygning, efter som afvigelsen alene er 0,5 cm.

I kan kræve, at entreprenøren afhjælper fejlen, eller økonomisk kompensation, svarende til afhjælpningsomkostningerne, hvis entreprenøren nægter at gøre det.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten