Generalfuldmagt eller værgemål

  • Opdateret 10. marts 2021

Spørgsmål

Min far gav mig i 2017 generalfuldmagt til at sælge hans hus, da han fik alzheimer.

Vi brugte fuldmagten til at sælge huset. En måned efter købsaftalen var underskrevet, fik vi et midlertidigt værgemål over ham, fordi han skal flyttes til et nyt plejehjem. Værgemålet indeholder også salg af ejendom.

Nu vil tinglysningsretten ikke godkende salget, fordi de mener, at familieretshuset skal give tilladelse til salget, selvom vi har generalfuldmagt, og aftalen blev indgået inden værgemålet.

Så hvilke dokumenter gælder ved tinglysning? Dem som var gældende, da aftalen blev underskrevet, eller værgemålet der gælder nu.

Det skal siges, at det var ikke os, der bad om, at salg af ejendom kom med i værgemålet, det var kommunes demenskoordinator, der selv satte det på ansøgningen uden vores vidende.

Svar

Kære Spørger

Der vil som udgangspunkt skulle tages afsæt i de forhold og dokumenter, der var til stede på aftaletidspunktet.  Da din far ikke var under værgemål på handelstidspunktet vil familieretshuset ikke som udgangspunkt have med den disposition at gøre – og dermed heller ikke skulle tillade eller godkende salget.

For at kunne besvare helt konkret på din henvendelse, er der dog behov for at få indsigt i dels fuldmagtens indhold, værgemålet og tinglysningsrettens begrundelse for manglende tinglysning af salget.

Jeg vil derfor anbefale dig at tage kontakt til en boligadvokat som kan hjælpe dig helt konkret i situationen.

Med venlig hilsen
Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten