Genhusning i eget hjem

  • Opdateret 26. april 2021

Spørgsmål

Vi bor i eget parcelhus.

Vi har en fugtskade i betonen under gulvet i vores stue, gang og et værelse.

Forsikringen har godkendt at dette skal udbedres.

I forhold til genhusning, vil de, når alt gulv er taget op og affugtning er påbegyndt, ligge plader ud så vi kan blive “genhuset” i eget hjem.

I den forbindelse sparer vores forsikring en del penge, da de ikke har udgift til genhusning et alternativt sted.

For os vil der være en del støjgener og ligeledes store gener fra støv i husstanden.

Da affugtning i værelset er påbegyndt, kan vi se disse støvgener, som siden påbegyndelse har bevirket, at der dagligt samler sig grå klumper af støv overalt i huset.

Vi er blevet fortalt, at da vi “genhuses” hjemme har vi ret til en kompensation. Er dette korrekt?

Svar

Kære Spørger

I en situation som den du beskriver, er det jer der har bevisbyrden for, at huset i udbedrings perioden ikke kan bruges som bolig.

Måden I kan bevise dette på, vil være at alliere sig med en byggesagkyndig eller anden sagkyndig der kan udtale sig om fugt – støj og støvproblemer.

En udtalelse fra en sådan person, kan forlægges forsikringsselskabet med anmodning om, at de ændrer deres beslutning.

Nægter selskabet dette, kan I indbringe sagen for forsikrings ankenævnet til afgørelse.


Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby