Genhusning/Kompensation

  • Opdateret 26. november 2020

Spørgsmål

Kære Danske BOLIGadvokater

Vores andelsforening renoverer faldstammer og vandrør i hele foreningen til foråret.

Der stilles en container til rådighed i gården i perioden på 2 måneder, hvor vi ikke har bad og toilet.

Jeg skal føde på dagenm de går i gang - derfor kan vi ikke være i lejligheden.

Er det muligt for os at blive genhuset eller få kompensation for de to måneder, vi skal bo et andet sted.

Hvem skal man spørge?

Svar

Kære Spørger

Nej, det er ikke muligt for jer at blive genhuset eller få kompensation for ekstra husleje til en midlertidig bolig. Andelshavere sidestilles med ejerbolig-ejere, og sådanne skal selv betale udgifter til renoveringer. Det gælder også eventuelle omkostninger til en midlertidig bolig under renoveringen.

Hvis foreningen skulle kompensere jer på en eller anden måde, vil det kræve, at foreningen træffer beslutning herom. I så fald skal der stilles forslag herom på en generalforsamling, som generalforsamlingen skal vedtage med det fornødne flertal.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København Ø

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten