Godkendelse af udestue

  • Opdateret 22. december 2021

Spørgsmål

Jeg er ved at købe sommerhus, hvor der er en udestue tilbygget for ca 25 år siden.

Denne udestue er aldrig blevet godkendt og mægler har gjort mig bekendt med dette. Mægleren siger, at det må jeg selv sørge for at bringe i orden (byggetilladelse).

Kan det virkelig være korrekt? Er det ikke noget, som skal være ordnet inden man kan sælge huset videre?

Det bliver jo en økonomisk byrde for mig at få en byggetilladelse igennem.

Svar

Kære Spørger

Det står køber og sælger frit at aftale, hvem der skal bære ansvaret for udestuen. Der er ikke krav om, at udestuen skal være lovliggjort inden et salg. Dog kommer du som køber naturligvis til at hænge på problemet og de økonomiske ulemper herved, hvis ikke der sker lovliggørelse.

Hvis sælger kræver, at du overtager ansvaret i forbindelse med købet, må du overveje, hvad risikoen er herved, og om det er en risiko, du er villig til at tage som led i handlen.

Hvis ikke, må du stille som klart krav, at sælger får lovliggjort udestuen. Du kan også betinge dig et afslag i købesummen for, at risikoen overgår på dig, eller måske kan der laves en anden aftale med sælger, som I begge kan være indforstået med.

Du må se, hvad du kan forhandle dig frem til, og hvis det ikke er godt nok, må du trække dig fra handlen.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø