Hæve husleje

  • Opdateret 11. juni 2019

Spørgsmål

Jeg udlejer et hus, hvor der både er et oliefyr og et fyr, hvor der kan fyres med koks. Da det er meget billigere at fyre med koks, er dette fyret, som har klaret opvarmning af huset. Koks er imidlertid blevet forbudt til opvarmning fra  01.01.2019. Herefter bliver huset opvarmet med oliefyret, hvilket er meget dyrere.

Kan jeg hæve huslejen, hvis jeg installerer et nyt træpillefyr? Det vil ca koste 30.000 kr.

Svar

Kære Spørger,

Du er som udlejer bundet af den med lejer indgåede lejeaftale. Måtte der med lejer være aftalt, at der som led i lejeforholdet leveres varme, kan der ikke forventes at kunne pålægges lejer en udgift som konsekvens af ændret varmekilde.

Måtte situationen være den, at lejer selv afregner varme, kan man efter en konkret vurdering af lejeforholdet forsøge at gøre gældende, at der er tale om en forbedring af det lejede der kunne medføre en lejeforhøjelse. Dette vil imidlertid kræve en gennemgang af de nærmere omstændigheder omkring vilkårene for det pågældende lejeforhold førend dette vil kunne konkluderes endeligt.

Rasmus H. E. Agathon

Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten