Har jeg ret til aktindsigt i min ejerforenings dokumenter?

  • Opdateret 9. maj 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Jeg har udskiftet villa med ejerlejlighed - og dermed nu underlagt ejerforening.

I forbindelse med er bestyrelsesreferat kunne jeg se, at der var godkendt ny administrationsaftale.

Ved efterfølgende generalforsamling spurgte jeg indtil adgang til aftalen.

Det blev afvist, da det ikke var kutyme. Jeg fik at vide af bestyrelsen og administrator, at ejerforeningen var ikke pligtig til at udlevere den slags dokumenter.

Det var egentlig bare udtryk for nysgerrighed og engagement.

Det kommer fuldstændig bag på mig, at jeg som medejer og den der betaler (via fællesudgifter) ikke har adgang til de aftaler, som jeg er en del af.

Jeg har søgt i normalvedtægter, ejerlejlighedslovgivning, offentlighedslov, men jeg har ikke kunne finde noget om, i hvilken grad af aktindsigt man, som medejer, har i en ejerforenings fællesdokumenter.

Kan I hjælpe?

Svar

Kære Spørger

Der er ikke særlige regler, der regulerer medlemmers ret til at få aktindsigt i ejerforeningens dokumenter. Retsstillingen følger af almindelige foreningsretlige grundsætninger og retspraksis.

Det er min opfattelse, at hovedreglen er, at man som ejerforeningsmedlem har ret til at få udleveret alle foreningsdokumenter. Bestyrelsen har dog ret til at nægte udlevering af dokumenter, navnlig hvis det kan skade foreningen væsentligt, eller hvis det udgør et indgreb i andres private rettigheder.

Jeg mener ikke, at der her er særlige hensyn at tage hverken til foreningen eller dennes medlemmer, som kan berettige foreningens bestyrelse eller administrator i at nægte dig adgang til administrationsaftalen. Du har derfor ret til at få denne udleveret.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø