Helårsadresse på båd

  • Opdateret 21. marts 2023

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Vi har forsøgt at finde hoved og hale i problematikken med at få adresse på vores båd, som fra 1. juni er vores eneste bolig, da vi har opsagt vores lejlighed for at leve permanent på vores dejlige båd.

Vi er bekendt med cpr-lovens § 9, om at kommunen skal registre os på det sted, vi opholder os.

Vi har en havneplads i en anden kommune end den vi pt. har bopæl i, og spørgsmålet er så: kan den kommune, hvor båden ligger i havn, nægte at registre vores folkeregister adresse i den pågældende havn?

Det gør de med den begrundelse, at de ikke ønsker helårsbeboelse i deres havne.

Vi glæder os til at høre jeres svar.

Svar

Kære Spørger

Det følger af lovgivningen, at kommunen skal registrere en person, hvis eneste bolig er f.eks. en båd med adresse dér, hvor båden fast befinder sig et bestemt sted. Hvis I befinder jer i den pågældende kommune nu, og det er fast, ses udgangspunktet derfor at være dette.

Forholdet kan dog være reguleret af planer vedtaget i kommunen, som ændrer herpå.

Jeg anbefaler jer at tage kontakt til en BOLIGadvokat, som mere konkret kan være behjælpelig med besvarelse.

Med venlig hilsen/Kind regards

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød