To huse på en matrikel

  • Opdateret 24. januar 2020

Spørgsmål

Jeg ejer en ejendom. Her er to huse, der er sammenbygget men med hver deres adresse.

Jeg bruger begge huset til privat bolig og jeg vil gerne have fælles adresse på dem. Det vil sige nedlægge den ene adresse eller sammenlægge husene.

Hvordan er det muligt?

Svar

Kære Spørger,

Det er kommunalbestyrelsen som har adressemyndighed, hvorfor jeres ønske om at nedlægge én af adresserne skal ske ved henvendelse dertil.

Såfremt der vurderes at foreligge en egentligt sammenlægning iht. boligreguleringslovens § 46, skal der indsendes en ansøgning, der identificerer boligerne og skitsemæssigt redegøre for de bygningsforandringer, der er nødvendige for at realisere sammenlægningen. Der er ingen faste regler for, hvornår tilladelse kan gives, det beror på kommunalbestyrelsens praksis. I villakvarterer tages udgangspunkt i, at store grunde kan være bedre egnede til at være bebygget med et tofamiliehus end mindre grunde, der ofte er bedre egnede til kun at indeholde et enfamiliehus. Derfor kan grundstørrelsen have betydning for spørgsmålet om sammenlægning.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten