Huslejenedsættelse pga. støj

  • Opdateret 7. februar 2020

Spørgsmål

Hej

Vi udlejer en en-families villa til en lejer, og ved lejemålets indgåelse blev vedkommende informeret om (var også fuldt offentliggjort), at der ville være vejarbejde gennem en længere periode ved vejen ud for boligen.

Vedkommende henvender sig nu med et spørgsmål om huslejenedsættelse med tilbagevirkende kraft pga. larm fra dette vejarbejde.

Kan vores lejer kræve dette?

Svar

Kære Spørger

Et nedslag i huslejen kan alene gøres gældende ved langvarige og store ulemper/gener. Vejarbejde kan i den sammenhæng formodentligt godt medføre krav om nedslag, såfremt det pågår i døgndrift og er af en karakter, der eksempelvis forhindrer lejer i at sove. I så fald vil tålegrænsen formentlig være overskredet.

I det konkrete tilfælde, hvor vejarbejdet har været lejer bekendt allerede ved aftaleindgåelsen, foreligger der en direkte viden omkring problemstillingen for lejer, hvilket gør det til en del af lejeforholdet. Medmindre du som udlejer har handlet ansvarspådragende eller de konkrete arbejder fraviger væsentligt fra det der er sat lejer i udsigt, vil der herefter ikke være grundlag for en huslejenedsættelse som følge af en mangel efter lejelovens kapitel 3 (LL §§ 9-18).

Det skal tillige bemærkes, at huslejenedsættelse med tilbagevirkende kraft på baggrund af støj, vil være meget vanskelig at kapitalisere. Mig bekendt er dette ikke tidligere set i praksis.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten