Hvad er en anpartslejlighed

  • Opdateret 19. november 2019

Spørgsmål

Jeg har fundet en lejlighed som jeg troede var en andelsbolig, men min bank fortæller det er en anpartslejlighed. Jeg har forsøgt at google mig frem til om det er noget jeg skal holde fingrene fra eller om det er en helt fin form for forening.

Har I muligvis noget tekst omkring anpartslejligheder?

Svar

Kære Spørger,

En anpartslejlighed minder i udgangspunktet om en ejerlejlighed og mange villalejligheder i de store byer sælges som såkaldte ideelle anparter. Ved køb af anpartslejlighed bliver man medejer af hele ejendommen ved at købe en anpart heraf.
Det er vigtigt at notere sig, at man som klart udgangspunkt har fælles ansvar for ejendommens faste udgifter. For eksempel er der fælles hæftelse for ejendomsskat og typisk også for varme, forsikring og renovation. Hvis en af de andre anpartshavere ikke betaler til tiden, kan kravet derfor gå videre til ejendommens øvrige ejere (anpartshavere). Dog kan man ofte opnå individuelle lån til hver anpart, hvilket til tider fra realkreditinstituttets side er under betingelse af, at der sker en opdatering af samejeoverenskomsten.

Ved køb af anpartslejlighed er det vigtigt, at få afdækket sine rettigheder og forpligtelser i fællesskabet. De vil typisk være formuleret skriftligt i en samejeoverenskomst.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten