Hvad skal man være opmærksom på ved køb af andelsbolig

  • Opdateret 25. august 2020

Spørgsmål

Hej Danske BOLIGadvokater

Jeg overvejer at købe en andelsbolig og vil godt vide, hvad jeg især skal være opmærksom på?

Hvad betyder pro rata?

Svar

Kære Spørger

Andelsboligers pris fastsættes efter et særligt lovfæstet princip, hvorfor det ofte er relevant at have kendskab hertil ved handel med andelsboliger.

Derudover er det som mulig andelskøber relevant at se på andelsboligforeningens økonomi, da du som ny andelshaver vil opnå et delvis ejerskab af foreningens formue og gæld.

Gennemgang af den vurderingsrapport der er udarbejdet for netop den bolig, du overvejer at købe er tillige relevant at gennemgå, da den har betydning for fastsættelsen af købesummen, og desuden giver indblik i boligens forbedringer og mangler.

Det er i øvrigt væsentligt at gennemgå foreningens vedtægter, da vedtægterne er foreningens grundlæggende regelsæt. Heri kan du bl.a. møde ordene ”pro rata” som betyder, at du alene hæfter med en i forvejen bestemt andel af et evt. krav, fx krav mod foreningen.

Jeg vil bestemt anbefale dig at søge rådgivning hos en boligadvokat ved køb af andelsbolig.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten