Hvem afholder forbrugsudgifterne?

  • Opdateret 7. februar 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

I en påbudssag fra huslejenævn om manglende vedligeholdelse - hvor udlejer ikke har efterlevet påbud - har Grundejernes Investeringsfond overtaget sagen og fremsat nyt påbud til udlejer.

Da manglerne er omfattende og kræver et større håndværksmæssigt arbejde og hvor der både skal bruges vand og el i en længere periode,  kan lejer da juridisk set bede om, at der bliver opsat en bimåler til el samt en vandstrømningsmåler på en hane, til måling af håndværkerforbruget?

Det vil sige, at udgifterne til selve forbruget samt indkøb af målere, afholdes af udlejer i en sag som denne?

Svar

Kære Spørger

Ja, det er min opfattelse at lejer kan kræve dette.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby