Hvem har henholdsvis ejendoms- og brugsretten til parkeringspladsen?

  • Opdateret 30. september 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Jeg deler indkørsel med en udlejningsejendom, og der er kommet en tvist med beboeren på 1. sal i den ejendom om, hvilken matrikel indkørslen hører til og hvem der har ret til at anvende den.

På BBR står indkørslen som tilhørende vores matrikel, men jeg er dog indforstået med, at beboeren i stuen med hovedindgang ud til indkørslen har ret til at parkere der.

Er jeg ikke i min gode ret til at bruge indkørslen i lige så høj grad jeg vil? Både til parkering, containerparkering, bilvask mm?

Derudover sviner den føromtalte beboer meget i indkørslen og jeg er i tvivl om hvilken ret vi har til at påtale det og evt. kræve, at der ryddes op og hvilke muligheder jeg har, hvis det ikke efterleves?

Svar

Kære Spørger

Jeg ville i  første omgang undersøge tingbogen om hvem der ejer arealet, og dernæst om der på en af matrikel numrene er tinglyst en brugsservitut til arealet.

Før det er klarlagt kan du ikke komme videre i din besvarelse.

BBR hviler på ejers oplysninger og derfor ikke altid korrekt.

Jeg vil foreslå at du kontakter en boligadvokat nær dig som vil kunne hjælpe dig med at få klarlagt din retsstilling.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Danske BOLIGadvokater, Kgs. Lyngby