Hvem vælger installatør til udbedring af fejl?

  • Opdateret 14. juni 2019

Spørgsmål

Kære advokater

Jeg har solgt min andelsbolig, med både fejlfri el- og vvs tjek. Sælger har dog valgt efterfølgende at få fortaget sit eget el-tjek, som viser, at der er flere mindre ulovligheder. Dem har vi tilbudt at udbedre, og vores lokale elektriker har tilbudt at udbedre disse for kr. 2000,- ud fra købers el-tjek. Problemet er, at sælger ønsker, at vi skal betale 16.000,- for samme udbedring, fordi sælgers elektriker mener, at det skal det koste. Mit spørgsmål er, om jeg som sælger må vælge hvilken installatør, som skal udbedre ulovlighederne, eller om jeg skal rette mig efter købers installatør og betale 16.000,- for samme ydelse?

Svar

Kære spørger

Valget af installatør beror på jeres aftale. Kan I ikke blive enige, kan sælger alene rette krav mod jer om afslag i købesummen grundet mangler.

Sælger har så i udgangspunktet mulighed for at opnå et afslag i købesummen, svarende til udbedringsomkostningerne. Hvis en autoriseret installatør kan lave arbejdet for kr. 2.000, har sælger ikke ret til at kræve kr. 16.000, men derimod alene de kr. 2.000.

Noget helt andet er, at såfremt omkostningerne faktisk ligger i omegnen af kr. 2.000, vil der formentlig være tale om et så bagatelagtigt forhold, at sælger slet ikke har krav på afslag i købesummen. Hvis jeg var dig, ville jeg derfor fuldstændig afvise sælgers krav, hvilket i min optik er rimeligt henset til, at lejligheden er solgt med fejlfrit el-tjek.

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten