Inhabilitet af elinstallationsfirma?

  • Opdateret 25. november 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Må et elinstallationsfirma foretage el-syn af andelslejligheder, når samme elinstallationsfirma har udført eget arbejde i lejligheders elinstallation, herunder udskiftning af stigeledninger, udskiftede gruppetavler samt målerammer?

Forening har i vedtægter bestemt, at der skal fortages el-syn ved salg.

Svar

Kære Spørger

Dit spørgsmål giver anledning til overvejelser om inhabilitet. Dog må man formode at el-selskabet naturligvis er reelle i deres vurdering ved el-syn, trods de har udført arbejder.

Der findes ikke generelle regler, der regulerer en sådan situation, men situationen/forholdet kan være omtalt i vedtægter og må afgøres konkret.

Med venlig hilsen/Kind regards

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød