Kan have ændres til parkeringspladser?

  • Opdateret 30. oktober 2019

Spørgsmål

Vi er en mindre ejerforening med 2 huse (forhus og baghus) 10 lejligheder i alt, 7 parkeringspladser og en fælleshave foran forhuset.

Vi er de eneste, der har terassedør ud til denne have. Vi bor i stuen.

Nu vil de andre lave haven om til parkeringspladser for at alle kan have en parkeringsplads, men dette går ud over os, husets værdi og særdeles vores lejligheds værdi.

Det er et byhus i midtbyen i Århus.

Har vi ikke noget alene at skulle sige her, da vi er de eneste, det går ud over? Det forringer vores lejligheds værdi. Vi vil få terassedør lige ud til en parkeringsplads og vejen, hvor der lige nu er en lille fin have med et stort træ indrammet af en fin tyk hæk.

Svar

Kære spørger

Ejerforeninger styres af generalforsamlingen, som kan træffe beslutninger i henhold til de vedtægter, der er udarbejdet konkret til den enkelte ejerforening eller, hvis sådanne ikke er udarbejdet, af normalvedtægten for ejerforeninger.

Hvorvidt haven kan inddrages til parkeringspladser, vil blandt andet afhænge af, om der står noget konkret herom i jeres vedtægter, og om der på en generalforsamling kan opnås stemmeflerhed herfor.

Såfremt jeres bolig kan dokumenteres at falde i værdi som følge af en ændring, kan der formentlig anlægges erstatningssag mod ejerforeningen for tabet.

Det er ikke muligt at besvare dit spørgsmål mere konkret uden et større kendskab til ejerforeningens vedtægter og forhold, hvorfor jeg vil anbefale dig/jer at tage kontakt til en boligadvokat for yderligere belysning af jeres sag.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten