Kan man kræve et bestyrelsesmedlem i en A/B inhabil?

  • Opdateret 6. juli 2021

Spørgsmål

Jeg har været involveret i en nabokrig i min A/B, hvor bestyrelsen var inde over.

Bestyrelsen fik jeg afsat med et mistillidsvotum til generalforsamlingen. Grundet for dårlig - hvis ikke ligefrem ulovlig - håndtering af sagen.

Desværre blev den nabo jeg havde oplevet ufred med valgt ind i den nye bestyrelse af sine tilhængere.

Kan man så kræve den nabo erklæret inhabil i alle bestyrelsessager, der måtte involvere mig?

For det er vel ikke lovligt forsvarligt, at en beboer skal sidde og være med til at vurdere sin egen sag i bestyrelsessammenhæng?

Det er jo en unfair fordel.

Svar

Kære Spørger

Det er en konkret vurdering, om et bestyrelsesmedlem er inhabil.

Han er ikke inhabil i enhver sag, der vedrører dig.

Dog vil jeg mene, at han er inhabil i sager vedrørende dig, som også angår ham selv.

Det gælder eksempelvis i nabokonflikter mellem jer. I sådanne sager bør han slet ikke være til stede, når bestyrelsen behandler, endsige drøfter, sagen.

Bestyrelsen bør heller ikke lade ham give udtryk for sin opfattelse over for sig, medmindre det sker på et møde, hvor du også er til stede, og hvor du tillige kan få lov til at give udtryk for din opfattelse

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø