Kan opsparede midler bruges til andet uden generalforsamlings vedtagelse?

  • Opdateret 22. november 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Hvis der i en ejerforening bliver opkrævet penge hver måned til fugning af endegavle, men at det på et generalsamlingsmøde bliver vedtaget, at taget skal skiftes, og i samme ombæring skal have lavet fugerne.

Medlemmerne bliver så bedt om at betale hele beløbet up front - enten kontant eller ved fælleslån.

Må bestyrelsen så godt vælge at bruge de opsparede penge (fuge opsparingen) på en hel anden ting uden af spørge foreningernes ejere først?

Svar

Kære Spørger

Når der i henhold til en generalforsamlings beslutning er opsparet til udskiftning af fuger, kan det opsparede beløb ikke uden ny gyldig generalforsamlings vedtagelse anvendes til andet.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Danske BOLIGadvokater, Kgs. Lyngby