Køb af fast ejendom

  • Opdateret 10. februar 2021

Spørgsmål

Kære Danske BOLIGadvokater

Vi er i mail-dialog med ejeren af en ejendom, som ikke er til salg, men som vi dog gerne vil afgive et købsbud på. Det skyldes, at ejeren har udtrykt, at han muligvis gerne vil sælge til os, hvis vores bud er rigtigt (underforstået tilstrækkelig højt).

Vores spørgsmål til jer er, om et sådant bud afgivet direkte fra os til en ejer (uden nogen ejendomsmægler eller boligadvokat pt. er involveret) automatisk er uforpligtende for os, indtil der foreligger en underskrevet købsaftale?

Dvs. er det tilstrækkeligt blot at skrive: "Vi vil gerne byde x kr. på din ejendom."?

Eller bør der stå noget mere for at sikre os på nogen måde?

Til info kan det oplyses, at vores bank har gennemgået vores økonomi og sagt ok til, at vi afgiver bud på et aftalt beløb.

På forhånd tak for jeres svar.

Svar

Kære Spørger

Jeres opmærksomhed understreger betydningen af at være præcis i forhold til etablering af den endelige aftale med sælger, som I bestemt bør søge rådgivning om hos en boligadvokat.

Der er dog ikke noget, der hindrer jer i foreløbigt at tilkendegive, at I ”er indstillet på at afgive et bud på kr…xxxx. , med efterfølgende udarbejdelse af normal købsaftale med forbehold for jeres advokats godkendelse”.

Men der er rigtig mange og væsentlige forhold, der skal tages stilling til efterfølgende, hvis sælger accepterer at gå videre med salget, så betydningen af at I har jeres egen rådgiver i form af en boligadvokat kan ikke overvurderes.

Mit råd  vil derfor være, at I allerede ved afgivelse af bud  bør kontakte boligadvokaten. I vil kunne aftale en omkostningsramme i tilfælde af, at der ikke skal rådgives om andet end budgivningen.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten