Køb og benyttelse af loftsrum

  • Opdateret 8. marts 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Vi bor i en ejerlejlighed på øverste etage og ønsker at købe det uudnyttede loftsrum, som ligger over vores lejlighed.

Loftrummet ikke er så stort, hvorfor en del skal udnyttes til kip samt en lille hems. Vi kan købe loftrummet for 50.000 kr.

Vi vil derfor høre, hvordan processen er?

Vi forstår, at det skal godkendes af ejerforeningen, men skal der i den forbindelse laves en uskadelighedsattest eller skal brugsretten tinglyses?

Vi er desværre i tvivl om, hvordan processen helt praksis skal gøres.

Svar

Kære Spørger

Normalt skal I have byggetilladelse fra kommunen som skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse.

Der skal vel også tages stilling til om jeres fordelingstal skal udvides. I så fald skal en landinspektør udfærdige og tinglyse en uskadelighedsattest.

Hvis I køber arealet er det jo ikke en brugsret, men der skal så muligvis tinglyses et skøde.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby