Købsaftale

  • Opdateret 22. maj 2019

Spørgsmål

Hej

Et kort spørgsmål. Kan/må ens ejendomsmægler sende en købsaftale/betinget købsaftale til potentiel køber, på en lavere salgspris end den aftalte salgspris?

Svar

Kære Spørger

Processen omkring underskrift af købsaftale er sædvanligvis, at mægler indhenter købers underskrift på den af ejendomsmægleren udfærdigede købsaftale. Herefter forelægges dette tilbud for sælger.

Det kan på baggrund af dette sædvanlige udgangspunkt derfor være lidt vanskeligt at forstå problemstillingen i det rejste spørgsmål. Måtte ejendomsmægleren således have udfærdiget en købsaftale indeholdende en lavere købesum end den der er aftalt mellem parterne, kan sælger blot undlade at underskrive aftale. Derefter foreligger der ikke nogen udfordring.

Det er imidlertid naturligvis klart, at ejendomsmægleren alene bør indsætte de vilkår i købsaftalen, der er forhandlet på plads mellem parterne. Gentagne tilsidesættelser af denne forpligtelse vil i yderste konsekvens kunne føre til, at der kan indledes en sag ved Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten