Kontingent til grundejerforening

  • Opdateret 30. oktober 2019

Spørgsmål

Jeg har købt en ejendom og har betalt min kontingent til grundejerforeningen. Nu rykker grundejerforeningen mig for et kontingent som ligger tilbage i 2015 og truer mig med, at det er parcellen som skylder og ikke mig. Kan der være rigtigt at jeg skal betale et kontingent fra 2015, når jeg har overtaget ejendommen 1/12 2017?

Svar

Kære Spørger

Nej, som udgangspunkt hæfter du ikke for tidligere ejers restancer.

Men der kan være en undtagelse, hvis medlemskabet af grundejerforeningen er obligatorisk og således ikke frivilligt.

Hvis medlemskabet er tvungent/obligatorisk og vedtægterne fastsætter, at den til enhver tid værende ejer hæfter for ejendommens forpligtelser over grundejerforeningen, så kan du komme til at hæfte.

I så tilfælde bør medlemskabet af grundejerforeningen dog være tinglyst på din ejendom.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten