Kontingentstigning i grundejerforening

  • Opdateret 11. juni 2020

Spørgsmål

Hej

I vores grundejerforening har vi hvert år et "underskud" i kassen, det vil sige, at vi kan ikke hensætte nok til vejfonden i foreningen eller købe nyt udstyr til legepladsen.

Spørgsmålet er, om vi i bestyrtelsen kan hæve kontingentet uden medlemmernes accept på en generalforsamling?

Svar

Kære Spørger

Nej, det kan I ikke.

Kontingentforhøjelsen skal vedtages på en generalforsamling.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten