Krav om tilstandsrapport

  • Opdateret 13. juli 2020

Spørgsmål

Min søster er ved at sælge et sommerhus, som jeg har tinglyst forkøbsret til.

Jeg skal altså tage stilling til en underskrevet købsaftale, når denne foreligger.

Kan jeg så stille krav om, at der skal være udarbejdet tilstandsrapport?

Svar

Kære Spørger

Hvis ikke der i forbindelse med indgåelsen/tinglysningen af forkøbsretten er aftalt et vilkår om tilstandsrapport, så vil udgangspunktet være, at du ikke kan kræve dette.

Noget andet er, at sælger formentlig ingen interesse har i ikke at få udarbejdet tilstands- og elinstallationsrapport som nødvendige dele af handlen, med henblik på at blive ansvarsfri efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelses af fast ejendom, da sælger så vil være ansvarlig for mangler i 10 år efter salget.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten