Krav til formidlingsaftale

  • Opdateret 31. juli 2021

Spørgsmål

Vi er medejere i et interessentskab, som har en mindre landbrugsejendom til salg.

Efter at ejendommen har været til salg i mere end 2 år opsiges aftalen i foråret.

Man kontakter en anden mægler og indgår iflg. gensidig aftale ikke en skriftlig aftale.

Hvorfor ved jeg ikke, men er vi bundet af en ikke skriftlig formidlingsaftale?

Svar

Kære Spørger

Nej, hvis ikke aftalen foreligger på skrift er I ikke bundet.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kongens Lyngby