Larmende underboer – hvad gør jeg?

  • Opdateret 18. april 2023

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Jeg bor med en underboer, der larmer, råber og skriger.

Det har stået på i snart to år og mit helbred er meget påvirket stressmæssigt af dette.

Boligforeningen gør intet, selvom det er så voldsomt og de bor to i en lejlighed, hvor de kun må bo en.

Jeg har måttet betale sommerhuse, mm., næsten hele marts, men det er meget dyrt og meget hårdt, at være husvild - især når man har et hjem, men ikke kan være i det.

Hvad kan jeg gøre?

Svar

Kære Spørger

Du skal kontakte Beboerklagenævnet i din kommune. Du skal anmode Beboerklagenævnet om at pålægge underboen en retsfølge efter almenlejelovens § 82. Jeg vil anbefale dig, at du anmoder nævnet om at gøre underboens lejeforhold betinget af, at han ophører med den støjende adfærd.

Beboerklagenævnet vil så undersøge forholdene, og hvis nævnet vurderer, at du har ret i dine betragtninger, kan Beboerklagenævnet pålægge lejeren enten en advarsel eller gøre dennes lejeforhold betinget. Bliver det tilfældet, og fortsætter den støjende adfærd alligevel herefter, kan det have den konsekvens for underboen, at vedkommende kan blive pålagt at flytte fra lejligheden.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø