Lejer fraflyttet uden varsel – nægter at betale udgifter

  • Opdateret 25. juni 2020

Spørgsmål

Hej

Vi har haft en lejlighed udlejet til en lejer fra Finland, som i forbindelse med coronavirus valgte at fraflytte uden varsel efter 7 måneder (på en tidsbegrænset lejekontrakt med minimum 1 års leje).

Han ville ikke lave fraflytning, havde ikke fået gjort rent eller fjernet sine ting. Han nægter at betale for varmeforbrug (som væsentligt overstiger a conto beløb) eller for professionel rengøring. Depositum viser sig ikke at dække disse samt manglende husleje.

Hvad er vores muligheder for at inddrive disse omkostninger fra ham i udlandet?

Tak!

Svar

Kære Spørger

Dine muligheder for at indkræve resterende tilgodehavende i forbindelse med udenlandsk lejers fraflytning, er de samme som ved almindelig indkrævning af tilgodehavende i lejeforhold.

Sagen bør anlægges ved huslejenævnet, som vil varetage behandlingen i 1. instans.

Det kan imidlertid være vanskeligere at forfølge kravet, såfremt der ikke er kendskab til den forhenværende lejers nuværende adresse, hvilket ligeledes er tilfældet, såfremt lejer nu bor i udladet. Derudover kan det procesøkonomisk være mere omkostningstungt, idet sagens dokumenter formentlig vil skulle udfærdiges på et sprog begge parterne forstår, eller oversættes til Finsk, som lejeren taler

Med venlig hilsen
Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten