Lejet grundstykke

  • Opdateret 3. marts 2021

Spørgsmål

Hej Danske BOLIGadvokater

Jeg står over for at skulle købe et hus og har fået øje på et, som måske kunne have min interesse.

Jeg har dog et spørgsmål i den forbindelse:

Ejerne af det hus, jeg har kigget på, har lejet et lille ekstra grundstykke af en bondemand (i forlængelse af deres egen grund), som de betaler et mindre årligt beløb for.

Denne ordning med leje af grundstykke, forstår jeg på ejendomsmægleren, har eksisteret i adskillige år mellem parterne, uden at der findes andet end en mundtlig aftale.

Som eventuel køber, ville det give mening at kunne fortsætte med at bruge dette grundstykke. Men at overtage en mundtlig aftale med en bondemand, tænker jeg, er lidt usikkert.

Hvordan griber man sådan en situation an?

Svar

Kære Spørger

Hvis det er af afgørende betydning for jeres køb af ejendommen, at I kan overtage lejemålet vedrørende grundstykket, bør I i handlen med sælger tage forbehold herfor. I må så forsøge at komme i kontakt med bondemanden for at se, om I kan indgå en skriftlig aftale med ham. Lykkedes det ikke, kan I trække jer fra handlen uden omkostninger.

Hvis bondemanden er indstillet på at indgå en skriftlig aftale med jer, bør I også overveje at aftale med bondemanden (hvis han er indforstået), at lejeaftalen skal være uopsigelig for en årrække. Hermed sikrer I jer, at I ikke pludselig mister retten til at benytte grunden med kort varsel. I bør også overveje muligheden for at tinglyse aftalen på hans ejendom, da dette kan sikre jer mod, at jeres ret fortrænges af en person, der senere køber og overtager bondemandens ejendom.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten