Må grundejerforeninger have en fælles opsparing?

  • Opdateret 15. februar 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Mit spørgsmål går på vedtægter for grundejerforeninger.

Vi er en grundejerforening, der består af 14 rækkehuse med fælles bygninger og fællesareal. Vi er ved at opdatere vores vedtægter.

Er det korrekt, at en grundejerforening ikke må have en opsparing, uden af denne opsparing er øremærket til et formål?

Svar

Kære Spørger

Dit spørgsmål kan som udgangspunkt besvares bekræftende.

Som noget helt almindeligt vil det fremgå af en grundejerforeningsvedtægt, hvad formålet med grundejerforeningen er eks. vedligehold af privat fælles vej, stier, vedligehold af fællesarealer, forsyningsledninger o.lign.

Indholdet af formålsbestemmelsen er som det klare udgangspunkt afgørende for, hvad foreningen må bruge penge på, og dermed også med hvilket formål en grundejerforening kan etablere en opsparing.

Derudover må det tillades, at en grundejerforening har en mindre opsparing til uforudsete forhold.

Med venlig hilsen

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød