Mangel i el-installation, opdaget senere ved videresalg

  • Opdateret 7. september 2021

Spørgsmål

Vi er i gang med at sælge vores andelsbolig, og i den forbindelse fået foretaget et el-eftersyn.

Her noterer elektrikeren, at el-tavlen ikke er lovlig, da den sidder over 2,20m.

Vi skal derfor have den flyttet (lovliggjort den) inden vi kan overdrage lejligheden, det er en cirka pris på 9.000 kr.

Der var ikke nævnt noget i den tidligere el-rapport, da vi selv købte lejligheden i 2018.

Vi har ikke lavet ændringer ift. el og der er heller ikke sket en ændring i lovgivningen.

Mit spørgsmål går på, om vi kan gøre krav mod tidligere sælger, da installationen har været ulovlig da vi overtog den.

Svar

Kære Spørger

Da du er medlem af en andelsboligforening ejer du en andel af foreningens formue, med en dertilhørende ret til at leje en lejlighed.

Du må derfor betragte dig selv som lejer og som sådan har du krav på at foreningen bringer ulovligheden til ophør.

Jeg vil dog bede dig gennemgå foreningens vedtægter, da fravigende regler kan være angivet der.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby